«
»
Thiết bị cho Heo
Thiết bị Gia cầm
Hệ thống làm mát
Hệ thống sưởi ấm
Dụng cụ thú y
Các loại máy
Chụp sưởi Gas
Máng võ xe
Máng tập ăn inox
Sàn heo 40 × 55
Sàn heo 40 × 40
Nắp uống nước ĐL
Nắp uống nước C2
Máng uống tự độg cho vịt
Máng tập ăn gà con
Máng tập ăn có nắp đậy
Máng ăn cho vịt
Lẫu trung
Lẫu nhỡ
Lẫu đại
Lẫu cút
Lẫu đại (đài loan)
Chén nước tự động
Bình uống tự động (Đài loan)
Bình uống gà tự động
Bình uống bồ câu
Bình uống 8 L
Bình uống 6L (đài loan)
Bình uống 4L (đài loan)
Bình uống 2L (đài loan)
Bình uống 1L (gờ)
Bình 8L (đài loan)
20140330_163913
Kìm cắt đôi bằng điện
Kìm bấm rìa tai
Kìm cắt nanh
Kìm bấm thẻ tai
Kìm săm số
Kìm bấm lỗ tai
Kiềm cắt đôi
Xy lanh TĐ ống ThaMa 215 5ml
XylanhTD Ong tuyp A(kangda)
XylanhTD Ong tri thuy tinh
Xylanh V Ang 10cc
Xy lanh V Ang 20cc
Xy lanh TĐ ống Thama 213 (2ml)
Xy lanh TĐ ống MC
Xy lanh tự động chai thủy tinh 5cc - màu cam
Xy lanh thủy tinh
Xylanh Thama240 2cc
Xylanh TD Tuyp B
Xylanh TD Tuyp A
Xy lanh tự động
Xy lanh Tây Ban Nha
Xy lanh tự động chủng đậu
Xy lanh tự động chích heo 5cc
Xy lanh Meca
Xy lanh Meca 20cc
Xylanh M 10cc
Xy lanh hồng Kông 20c
Xy lanh Hồng Kông 20cc
Mực xâm
Bơm dung dịch
Kim hà lan
Kim nhật
Xylanh Ardes 10cc
Xy lanh EU
Kim 16S
Kim 1cc - 2cc Thama
Bộ tiểu phẩu
Thiết bị cho Heo
Thiết bị Gia cầm
Hệ thống làm mát
Hệ thống sưởi ấm
Dụng cụ thú y
Các loại máy
Chụp sưởi Gas
Máng võ xe
Máng tập ăn inox
Sàn heo 40 × 55
Sàn heo 40 × 40
Nắp uống nước ĐL
Nắp uống nước C2
Máng uống tự độg cho vịt
Máng tập ăn gà con
Máng tập ăn có nắp đậy
Máng ăn cho vịt
Lẫu trung
Lẫu nhỡ
Lẫu đại
Lẫu cút
Lẫu đại (đài loan)
Chén nước tự động
Bình uống tự động (Đài loan)
Bình uống gà tự động
Bình uống bồ câu
Bình uống 8 L
Bình uống 6L (đài loan)
Bình uống 4L (đài loan)
Bình uống 2L (đài loan)
Bình uống 1L (gờ)
Bình 8L (đài loan)
20140330_163913
Kìm cắt đôi bằng điện
Kìm bấm rìa tai
Kìm cắt nanh
Kìm bấm thẻ tai
Kìm săm số
Kìm bấm lỗ tai
Kiềm cắt đôi
Xy lanh TĐ ống ThaMa 215 5ml
XylanhTD Ong tuyp A(kangda)
XylanhTD Ong tri thuy tinh
Xylanh V Ang 10cc
Xy lanh V Ang 20cc
Xy lanh TĐ ống Thama 213 (2ml)
Xy lanh TĐ ống MC
Xy lanh tự động chai thủy tinh 5cc - màu cam
Xy lanh thủy tinh
Xylanh Thama240 2cc
Xylanh TD Tuyp B
Xylanh TD Tuyp A
Xy lanh tự động
Xy lanh Tây Ban Nha
Xy lanh tự động chủng đậu
Xy lanh tự động chích heo 5cc
Xy lanh Meca
Xy lanh Meca 20cc
Xylanh M 10cc
Xy lanh hồng Kông 20c
Xy lanh Hồng Kông 20cc
Mực xâm
Bơm dung dịch
Kim hà lan
Kim nhật
Xylanh Ardes 10cc
Xy lanh EU
Kim 16S
Kim 1cc - 2cc Thama
Bộ tiểu phẩu