Thiết bị cho Heo
Thiết bị Gia cầm
Hệ thống làm mát
Hệ thống sưởi ấm
Dụng cụ thú y
Các loại máy
Xy lanh TĐ ống ThaMa 215 5ml
XylanhTD Ong tuyp A(kangda)
XylanhTD Ong tri thuy tinh
Xylanh V Ang 10cc
Xy lanh V Ang 20cc
Xy lanh TĐ ống Thama 213 (2ml)
Xy lanh TĐ ống MC
Xy lanh tự động chai thủy tinh 5cc - màu cam
Xy lanh thủy tinh
Xylanh Thama240 2cc
Xylanh TD Tuyp B
Xylanh TD Tuyp A
Xy lanh tự động
Xy lanh Tây Ban Nha
Xy lanh tự động chủng đậu
Xy lanh tự động chích heo 5cc
Xy lanh Meca
Xy lanh Meca 20cc
Xylanh M 10cc
Xy lanh hồng Kông 20c
Xy lanh Hồng Kông 20cc
Mực xâm
Bơm dung dịch
Kim hà lan
Kim nhật
Xylanh Ardes 10cc
Xy lanh EU
Kim 16S
Kim 1cc - 2cc Thama
Bộ tiểu phẩu