Thiết bị cho Heo
Thiết bị Gia cầm
Hệ thống làm mát
Hệ thống sưởi ấm
Dụng cụ thú y
Các loại máy
Nắp uống nước ĐL
Nắp uống nước C2
Máng tập ăn gà con
Máng tập ăn có nắp đậy
Lẫu trung
Lẫu nhỡ
Lẫu đại
Lẫu cút
Lẫu đại (đài loan)
Chén nước tự động
Bình uống tự động (Đài loan)
Bình uống gà tự động
Bình uống bồ câu
Bình uống 8 L
Bình uống 6L (đài loan)
Bình uống 4L (đài loan)
Bình uống 2L (đài loan)
Bình uống 1L (gờ)
Bình 8L (đài loan)
20140330_163913