Chuyên cung cấp các thiết bị chăn nuôi như: thiết bị quản lý vật nuôi (Số tai, kìm bấm số tai), thiết bị chuồng nuôi, thiết bị cho ăn, thiết bị cung cấp nước uống, ...Cung cấp thiết bị thụ tinh nhân tạo, thiết bị thú y, giống vật nuôi - cây trồng.